АЗА, ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Аза, Лариса Олександрівна (1942, Нижній Тагіл) - укр. соціолог. Закінчила філософський ф-т КНУ їм. Т. Шевченка. Канд. філософських наук (1977), докт. соціологічних наук (1993). Провідн. наук, співр. Ін-ту соціології НАНУ . Галузь наукових інтересів - проблеми соціалізації та виховання молоді, етносоціологія. Автор індивідуальних монографій, багатьох розділів у колективних монографіях, численних статей. Основні твори: "Ціннісні орієнтації молоді", у співавт. (1978); "Виховання як філософсько-соціологічна проблема" (1993); "Українці Румунії: сучасний стан та перспективи етнокультурного розвитку", у співавт. (1999).

Філософський енциклопедичний словник 

АЗАРХІН →← АЗА

T: 0.179237869 M: 3 D: 3