АНДРОС, ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

Андрос, Євген Іванович (1950, Конотоп) - укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1972). Канд. філософських наук (1981), ст. наук. співр. Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ . Сфера наукових інтересів - філософська антропологія та філософія культури. Автор понад 60 наукових праць. Основні твори: "Істина як проблема пізнання та світогляду" (1984); розділи колективних монографій: "Категорії філософії та категорії культури" (1983); "Евристичні функції світоглядної свідомості" (1989); "Відчуження: минувшість і сьогодення" (1995) ; "Феномен української культури: методологічні засади осмислення" (1996) ; "Філософія: Світ людини / Курс лекцій" (1999); "Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми" (2000).

Філософський енциклопедичний словник 

АНДРУЩЕНКО →← АНДРОС

T: 0.130994407 M: 3 D: 3