АНДРУЩЕНКО, ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Андрущенко, Віктор Петрович (1949, Київ) - укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1975). Докт. філософських наук, проф. , чл.-кор. АПНУ , засл. діяч науки і техніки України, директор Ін-ту вищої освіти АПНУ . Од 1995 р. - заступник, згодом - перший заступник міністра освіти України. Фахівець з проблем філософії освіти, трансформації гуманітарної освіти в Україні, один з фундаторів плюральної методології соціального пізнання та парадигмальної моделі розвитку історії соціальної філософії А. втор понад 160 наукових і науково-методичних праць з філософії, соціології, політології. Основні твори: "Людина в системі культури" (1984); "Сучасна соціальна філософія". У 2 т. (1994); "Беловіжжя. Україна. 91 - 95. Л. Кравчук" (1996); "Історія соціальної філософії. Західноєвропейський контекст" (2000).

Філософський енциклопедичний словник 

АНРІ ЛУЇ БЕРГСОН →← АНДРУЩЕНКО

T: 0.112676835 M: 3 D: 3