АРТЮХ, АНАТОЛІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

Артюх, Анатолій Тимофійович (1939, Переяслав-Хмельницький - 1968) - укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ їм. Т. Шевченка (1962). Канд. філософських наук. Працював у ДУ "Львівська політехніка" на кафедрі філософії, після аспірантури Ін-ту філософії їм. Г. Сковороди НАНУ - наук, співр. цього ін-ту. Досліджував проблеми гносеології та філософії науки. В дослідженні смислової (понятійної) структури теоретичного знання А. спирався на ідеї Канта, показуючи незадовільність гегелівської та наївно-матеріалістичної традиції для пояснення походження принципів наукових теорій. Виходячи з кантівських уявлень про категоріальні схеми, що лежать в основі знання, А. проаналізував особливості схем класичної фізики від Ньютона до Ейнштейна і спільність їх із схемами класичної політичної економії, включаючи Марксову. В працях А. формулюється підхід до аналізу смислової структури теорій, аналогічний до концепції парадигм. Основні твори: "Категоріальний синтез теорій" (1967).

Філософський енциклопедичний словник 

АРХЕ →← АРТЮХ

T: 0.098946706 M: 3 D: 3