ШКЛЯР, ЛЕОНІД ЄВДОКИМОВИЧ

Шкляр, Леонід Євдокимович (1953, с. Хотянівка Київської обл.) - укр. філософ, політолог. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка. Канд. філософських наук, докт. політичних наук. Працював в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ (до 1996 р.). Од 1997 р. Ш. - зав. сектором та зав. відділом в Адміністрації Президента України. Коло наукових інтересів - проблеми цілісності життєдіяльності особи в контексті суспільства, історії та культури, етнофілософії (націології), етнополітики. Основні твори: "Етнос. Культура. Особа. Філософсько-методологічні аспекти дослідження" (1992); "Нариси з історії українського державотворення", у співавт. (1995).

Філософський енциклопедичний словник 

ШКОЛА МАЛЬБРАНШ →← ШКЛЯР

T: 0.106796267 M: 3 D: 3