ШУЛЬГА, МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Шульга, Микола Олександрович (1943, с. Лисе Луганської обл.) - укр. філософ, соціолог. Закінчив Ростовський ун-т (1969). Докт. соціологічних наук (1993). У 1975 - 1980 рр. працював в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ . У 1994 - 1995 рр. - міністр у справах національностей, міграції та культів. Од 1995 р. працює в Ін-ті соціології НАНУ (зав. відділом та заст. директора). Коло наукових інтересів: соціологія особистості, етносоціологія та етнопсихологія. Основні твори: "Класова типологія особистості" (1976); "Стиль життя особистості", у співавт. (1982); "Життя як творчість" (1985); "Особа і етнос" (1992); "Етнічна самоідентифікація особистості" (1996); "Україна: Проблеми зовнішніх міграцій", у співавт. (1997); "Вивчення впливу зовнішньої міграції 1991 - 1996 рр. на зміни етнічного складу населення України та її регіонів" (1998); "Правляча еліта сучасної України", у співавт. (1998); "Велике переселення народів: репатріанти, біженці, трудові мігранти" (2002).

Філософський енциклопедичний словник 

ШУЛЬГА, РАЇСА ПЕТРІВНА →← ШУЛЬГА

T: 0.094396849 M: 3 D: 3