ЯКОБ, ЛЮДВИГ ГЕНРІХ КОНРАД

Якоб, Людвиг Генріх Конрад (1759, Веттін, Пруссія - 1827) - нім. філософ, економіст. Вивчав філософію і філологію в Галльському ун-ті (1777 - 1781). Докт. філософії (1785), проф. Ректор Галльського ун-ту. В 1807 - 1809 рр. - проф Х. арківського ун-ту. 1816 р. повертається в Галле. Автор понад 30 німецькомовних і понад 10 російськомовних праць - "Курсу філософії для гімназій Російської імперії", який охоплював усі складові філософії (у тогочасному її розумінні). В Харкові видрукував (нім. мовою) два підручники з логіки, політико-економічне і юридичне дослідження, одну промову ("Про вплив університетів на освіту і добробут народів"). Переможець конкурсу на краще розв'язання проблеми "про порівняну вигідність кріпосної та вільнонайманої праці" (1812). У філософії - кантіанець, у політекономії - учень Сміта. Націлював науковий пошук на зближення із чуттєвим досвідом, але застерігав: людська психіка, мислення - потаємні процеси, укорінені в окремому від матерії "духовному началі", зрештою - в Богові. У теорії моралі обґрунтовував неспростовність етики обов'язку, в естетиці - формоцентричне тлумачення прекрасного. Мислив і діяв як просвітник, критикував кріпацтво С. тверджував, що жебрак у вільній країні - "король порівняно з кріпаком". Прибічник народоправства, але в межах конституційної монархії. Був супротивником революції, але визнавав доцільність революційних дій (навіть шляхом насильства): "Якщо розум хоче свободи всіх". Основні твори: "Курс філософії для гімназій Російської імперії". У 8 ч. (1812 - 1817) та ін.

Філософський енциклопедичний словник 

ЯМВЛІХ →← ЯКОБ МОЛЕШОТТ

T: 0.090843997 M: 3 D: 3