ЯЦЕНКО, ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Яценко, Олександр Іванович (1929, с. Сніжне Донецької обл. - 1985) - укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1954). У 1979 р. захистив докт. дис. Од 1966 р. - доцент кафедри філософи природничих факультетів КНУ , од 1969 р. працював в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ . Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1982). Один із фундаторів розробки світоглядно-гуманістичних проблем філософії в Україні, зокрема осмислення прикметних рис людського буття як розмаїття способів самоствердження та самоусвідомлення, його категорійних форм, ціннісних регулятивів (особливо етичних); дослідження специфіки цілепокладання як одного з найважливіших виявів людського способу буття; проблем особливостей поєднання різних сутнісних властивостей людини у конкретноісторичних типах культури, можливостей гармонізації людської сутності та існування. Основні твори: "Філософсько-соціологічні проблеми науково-технічної революції" (1976) ; "Цілепокладання і ідеали" (1977) ; "Практика - пізнання - світогляд" (1980); "Світоглядний зміст категорій і законів матеріалістичної діалектики" (1981); "Діалектика діяльності і культури" (1983).

Філософський енциклопедичний словник 

← ЯЦЕНКО

T: 0.116407787 M: 2 D: 2