АТРИБУТ

АТРИБУТ (від лат. attributes - властивості) - невід'ємна, необхідна, істотна властивість предмета або явища, без якого вони не можуть бути самими собою. Термін "А." зустрічається вже у Аристотеля, який розрізняв випадкові, неістотні, минущі властивості - акциденцїі від істотних і необхідних, тобто А. Поняття А. як властивості субстанції докладно висвітлено у філософії Спінози.

Філософський енциклопедичний словник 

АУРОБІНДО →← АТОМІСТИКА

T: 0.1129748 M: 3 D: 3