ЄРМОЛЕНКО, АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Єрмоленко, Анатолій Миколайович (1952, Київ) - укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім.Т. Шевченка (1978). Від 1996 р. - докт. філософських наук. Працював в Ін-ті філософії їм. Г. Сковороди НАНУ (1981 - 1999). Від 2000 р. - проф. кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА , пров. наук, співр. Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ . Дослідження стосуються соціальної філософії, соціології моралі, етики, нім. практичної філософії та теоретичної соціології, зокрема проблем соціальної раціональності, обґрунтування моральних належностей, поєднання етичних норм і цінностей зі сферами політики, господарства, екології та ін. Зробив низку перекладів сучасних нім. філософів: Апеля, Габермаса, Гесле, Йонаса, Ленкатаін. Основні твори: "Перетворені форми соціальної реальності" (1987); "Неоконсервативна революція: лозунги і реальність" (1990); "Етика відповідальності і соціальне буття людини: Сучасна німецька практична філософія" (1994); "Комунікативна практична філософія / Підручник" (1999).

Філософський енциклопедичний словник 

ІЄРАРХІЯ →← ЄРМОЛЕНКО

T: 0.100704836 M: 3 D: 3