БУЛАТОВ, МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Булатов, Михайло Олександрович (1936, Красногорівка Донецької обл.) - укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ їм. Т. Шевченка (1960). Від 1983 р. - докт. філософських наук, від 1995 р. - проф. , Лауреат Держ. премії України з науки і техніки (1982). До 1972 р. викладав курс нім. класичної філософії в КНУ . Від 1972 р. працює в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ . Головні напрями дослідження - теорія та історія діалектики, теорія категорій та історія філософії, філософські проблеми феномена ноосфери, історія філософської антропології. У1995 р. отримав грант фонду "Відродження" за кн. "Лекції з німецької класичної філософії". Основні твори: "Діяльність і структура філософського знання" (1976); "Логічні категорії і поняття" (1981); "Діалектика і культура" (1984); "Категорії діалектики, їх розвиток і функції", у співавт. (1980); "Категорії філософії і категорії культури", у співавт. (1983); "Протиріччя у сучасному світі", у співавт. (1992); "Філософія ноосфери", у співавт. (1995); "Діалектика без апології: Філософсько-антропологічні аспекти", у співавт. (1998).

Філософський енциклопедичний словник 

БУЛГАКОВ →← БУЛАТОВ

T: 0.103637926 M: 3 D: 3