ХРОНОТОП

ХРОНОТОП (від грецьк. χρόνοζ - час; τόποζ - місце) - універсальне поняття, яке означає нерозривний взаємозв'язок просторових та часових відношень. В науці X. характеризує властиву події (однорідній низці подій або стану суб'єкта) просторово-часову визначеність, оформленість, завершеність. В літературі X. - це словесне зображення не тільки місця, на фоні якого розгортається етичний сюжет або лірична ситуація, а й самого духу цього місця, притаманної йому особливої атмосфери.В. Лук'янець

Філософський енциклопедичний словник 

ХУДОЖНІ МОВИ →← ХРИСТОФОР ФІЛАЛЕТ

T: 0.107228631 M: 3 D: 3