ЧИСЛЕННЯ КЛАСІВ

ЧИСЛЕННЯ КЛАСІВ - розділ сучасної логіки, що за своїм змістом збігається з логікою класів, але відрізняється від неї за формою побудови. В системі логічних теорій Ч. к. утворюється як формальна алгебра тотожних перетворень за аналогією з булевою алгеброю (висловлювань), але як фрагмент теорії множин. Ч. к. охоплює аристотелеву силогістику, чого не можна досягти в численні висловлювань. Оскільки кожний клас можна подати через відповідний предикат, то числення класів перетворюється на фрагмент числення предикатів.

Філософський енциклопедичний словник 

ЧИСЛЕННЯ ПРЕДИКАТІВ →← ЧИСЛЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

T: 0.087593012 M: 3 D: 3