ВОЙТКО, ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Войтко, Віталій Іванович (1927, с С. тецівка Черкаської обл. - 1989) - укр. філософ. Закінчив фізико-математичний ф-т ПДУ (1949), НПУ ім. М. Драгоманова (1952). Докт. філософських наук (1965), проф. (1969), чл.-кор. АПН СРСР. Викладав філософію в НПУ ім. М. Драгоманова (1953 - 1959), зав. кафедрою філософії в НТУ "КПІ" . В 1972 р. - директор Ін-ту психології НАНУ . Від 1983 р. до кінця життя - проф. кафедри суспільних наук Центрального ін-ту вдосконалення вчителів. Коло наукових інтересів: проблеми наукового світогляду, соціальнопсихологічні проблеми науково-технічного прогресу, взаємозв'язку людини, техніки, суспільства; розробка принципів та основ наукового керівництва розвитком суспільства. Автор близько 60 наукових праць із філософії, психології, соціології, у т.ч. 8 монографій. Основні твори: "Соціально-психологічний аспект науково-технічної революції" (1976); "Етика сімейних відносин" (1981); "Долаючи інерцію мислення" (1988).

Філософський енциклопедичний словник 

ВОЛОВИН →← ВОЙТКО

T: 0.072196765 M: 3 D: 3