ІВАНЬО, ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Іваньо, Іван Васильович (1931, с. Дунковиця Закарпатської обл. - 1982) - укр. філософ. Закінчив філологічний ф-т Ужгородського ун-ту (1955). Канд. філософських наук (1966). Від 1963 р. працював в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ . Відомий фахівець у галузі естетики, історико-естетичних досліджень, історії укр. філософії. Один із упорядників і коментаторів повного зібрання творів Г. Сковороди у 2-х т., виданого у Києві 1973 р. До його вагомих філософських здобутків належить те, що він започаткував дослідження спадщини Сковороди у контексті світоглядних тенденцій епохи бароко; здійснив історико-філософський та історико-естетичний аналіз деяких маловідомих аспектів творчості Духновича, Максимовича, Шевченка, Потебні, Франка, Юринця; фундаментальне дослідження естетичних поглядів Прокоповича. Основні твори: "Специфіка мистецтва, історико-естетичний нарис" (1970); "Нарис розвитку естетичної думки України" (1981); "Філософія і стиль мислення Г. Сковороди" (1983) та ін.

Філософський енциклопедичний словник 

ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ БИЧКО →← ІВАНЬО

T: 0.086880077 M: 3 D: 3