Філософський енциклопедичний словник

ЦІЛЬ

ЦІЛЬ - ідеальний образ майбутнього, бажаного результату людської діяльності. Ц. є безпосереднім спонукальним мотивом діяльності людини, що визначає і мобілізує її волю. Процес формування і реалізації Ц. називається цілепокладанням. Кінцевою найвищою метою діяльності людини є ідеал. У кібернетичному сенсі Ц. витлумачується як прагнення самокерованої системи до збереження, підвищення рівня своєї організації.Ю. Загороднюк
Ещё